Nezabývejte se podružnostmi

Je docela možné, že si pravidelně necháváte zjišťovat od astrologa váš výhled na příští dny vašeho života. Pravděpodobně používáte astrology, orientované na astrologii západního typu. Je však otázkou, jestli věda, provázející vzestup západní společnosti, provázené stálými válkami, rasovou nesnášenlivostí, útlakem a bídou většiny obyvatelstva je tím nejsprávnějším řešením. Pokud jste orientováni pragmaticky, přiměřeně dnešní zahnívající západní konzumní společnosti, pak vám tento způsob výkladu vlivu nebeských těles může přinášet nejen uspokojení, ale i třeba výhody. Materiální. Ale je nesporné, že vy, jako člověk, živá bytost, tím ztrácíte postupně další a další část své lidské podstaty, svého duchovního bytí.

Myslete na sebe jako na člověka

Zkuste proto na sebe myslet alespoň občas jako na člověka, lidskou bytost, obdařenou duchem a svébytností. Ne jako na mechanickou jednotku, zapadající do soukolí západní mašinerie. Zkuste alespoň občas myslet na sebe jako na živou bytost, obdařenou duchem a zkuste alespoň občas využít klasické čínské horoskopy .